ErikHolmlund.se


 

Arvidsjaur 1975-1979

Arvidsjaurs församling är stor till ytan - 52 kvadratmil med kyrkor i Arvidsjaur, Moskosel och Glommersträsk, samt ett otal byar.

Här byggde vi ett hus efter Klingsporsvägen. Vi fick många vänner i församlingen, i synnerhet bland den samiska befolkningen.

Jag engagerade mig också för människor som flyttat in från Tornedalen och hjälpte dem att ordna så att de kunde få anordna Laestadianska gudstjänster. Efterhand kom jag att stämplas att själv vara Laestadian. Det jag lärde mig av detta är att vi människor ofta har behov av att placera in varandra i olika fack för att själv kunna värja sig från evangeliet. Själv har jag inte sett det på annat sätt att det viktigaste för oss är att vi är kristna och tror på vår Herre Jesus Kristus. Vår Herres minsta bröder och systrar kan vi finna i många olika trostraditioner.

Vid en nyårsdag hade jag bokat en gudstjänst i en liten by med endast två hus.
När jag kom till hemmet förklarade frun för mig att de inte kunde bjuda på något kaffe efter gudstjänsten för deras dotter låg sjuk på lasarettet i Boden och de skulle återvända dit direkt efter gudstjänsten. Hela jag skälvde inför uppgiften att predika i denna stressade situation. Texten för dagen var Jesusordet: .Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det. Jh14:14 Efter gudstjänsten blev det naturligt att vi bad för denna lilla flicka som var sjuk.
Några veckor senare ringer mamman och förklarar att när de kom till lasarettet på kvällen så sov flickan. Redan nästa morgon så var hon riktigt pigg. Senare förklarade läkarna att ett oförklarligt under hade skett, hon som haft leukemi hade blivit frisk. Inte undra på att när mamman ringde så var det med glädjetårar.

Vid en gudstjänst i Hedberg kom det bara en gudstjänstbesökare. Jag hade gudstjänsten på samma sätt som om skollokalen hade varit alldeles fullsatt. Efteråt visade det sig att just denna enda människa behövde denna gudstjänst. Något att tänka på när vi som kyrka ofta tänker på kvantitet.

I Arvidsjaur utvecklade jag min biodling. Jag gick bl. a på en högre teoretisk kurs i biodling i Lund för professor Åke Hansson. Han inspirerade mig till att göra undersökningar av pollination av hjortron. Under flera år fraktade jag bikupor ut på myrar i samband med hjortronblomningen. Hjortronblomman är antingen en han eller honblomma och ofta finns blommor att det ena könet i kolonier. Genom binas blombesök skapades en effektiv pollination. Resultatet lät inte vänta på sig. Dels blev det stora mängder bär där bin fanns, dels blev bärens storlek drygt dubbelt så stora. Detta hänger samman med att för varje pollenkorn som hamnade på pistillen så utvecklades en kärna, ju fler kärnor med omgivande fruktkött desto större blir bären. Det enda problemet för mig var att folk blev som galna att plocka bär där jag hade mina försöksfält.

På min meritlista från Arvidsjaur hör också att jag under hösten 1977 tog ut pappaledighet. Tyvärr blev det bara en gång. Fast å andra sidan hade jag senare större möjligheter att förena arbete och föräldraskap. Hur som helst så var pappaledigheten för min egen del otroligt värdefull dels för att inse att jag var en pappa efter att ha fått det tredje barnet och det ansvar som det medför, dels att jag fått se hur mycket arbete det innebär att ha barn.

I Arvidsjaur genomgick jag en andlig kris då jag verkligen funderade på om jag egentligen skulle vara präst. Så kom tanken, kanske jag skulle satsa på vinbärsodling.
Jag började att spana efter lämplig mark i utkanten av Arvidsjaur. Några kilometer utanför samhället hittade jag en lämplig mark på flera hektar, en mark som inte brukades. Jag kollade med markägaren som uttalade sig väldigt positivt. Men när det började bli aktuellt för att skriva arrende så övertalade barnen sin pappa att inte göra det, utan att i stället avstycka marken. Jag kände mig verkligen besviken på Gud över att detta inte lyckades. Efteråt har jag förstått att Gud hade en annan vingård som väntade på mig.
Därtill det faktum att Gud genom sin omsorg ville skydda mig från ekonomiska bekymmer. 1978 betalades det 12:-/kg för svarta vinbär. Inte så många år senare hade priset sjunkit till 2,50/kg. Norrbottens län har drabbats hårt av att många vinbärsodlare tvingats lägga ned sina odlingar.

En tidig morgon i maj 1979 satt jag på pastorsexpeditionen och bläddrade förstrött i prästernas facktidskrift SPT. Plötsligt föll ögonen på texten att Helgums församlings sökte en kyrkoherde. Jag hör en tydlig röst som säger mig: .Du Erik, du ska fara dit. När jag kom hem så berättade jag för min hustru om min upplevelse. Hennes berättigade fråga löd: Var är det? Det hade jag inte tänkt på. Det tog oss lång tid att hitta den orten på kartan. Jag kunde inte bli fri från rösten, med mindre än att jag skickade in min ansökan. Se vidare under Helgum

Vem är Erik Holmlund?

Predikobibliotek

Vår trädgård