ErikHolmlund.se

1 advent 2:a Årg Joh 18:36-37 2012

1 e Trefaldighet 3:e Årg Apg 8:26-39 2017

1 e Trettondagen 3:e Årg Mark 1:9-11 2017

1 e Trettondagen 2:a Årg Luk 3:15-17, 21-22 2013

1 e trefaldighet 2:a Årg Joh 1:29-34 2016

1 e trett 1:a Matt 3:13-17 2012

1 efter Trefaldighet 1 årg Rom 6:3-11 2006

1 efter Trefaldighet 2 årg Apg 8:26-39 2007

1 efter Trettondagen 3 årg Mark 1:9-11 2008

1 i Fastan 3:e Årg Mark 1:12-13 2017

1 i Fastan 2:a Årg Matt 16:21-23 2016

1 i advent 1 årg Matt 21:1-9 2005

1 i advent 2 årg Joh 18:36-37 2006

1 i advent 3 årg Luk 4:16-23 2010

1 i advent 1:a Årg Matt 21:1-9 2014

1 i fastan 1 årg Matt 4:1-11 2006

1 i fastan 3 årg 1 Mos 3:1-13 2005

1 i fastan 2:a Årg Matt 16:21-23 2013

10 efter trefaldighet 1:a Årg Joh 15:1-10 1 Kor 12:12-26 2018

11 e trefaldighet 3:e Årg Jes 1:10-17, Jag 1:22-25, Matt 23:1-12 2014

12 e tref 3:e Årg 2 Mos 23:10-12, Matt 2:23-28 2011

12 efter Trefaldighet 1 årg Mark 7:31-37 2006

13 e tref 1:a Årg Luk 10:23-37 2015

13 e tref 3:e Årg Matt 7:12 2014

14 efter Trefaldighet 2 årg Luk 22:24-27 2007

15 e trefaldighet 1:a Årg Matt 6:31-34 2018

15 efter Trefaldighet 2 årg Matt 11:28-30 2007

15 efter Trefaldighet 3 årg 5 Mos 4:29-31, Fil 4:10-13, Luk 10:38-42 2005

15 efter trefaldighet 3:e Årg Luk 10:38-42 2014

16 e trefaldighet 2:a Årg Luk 7:11-17 2016

16 e trefaldughet 1:a Årg Joh. 11:28-44 2018

16 efter Trefaldighet 3 årg Mark 5:35-43 2008

17 e trefaldighet 1:a Årg Matt 6:19-24 2015

17 e trf 3:e Årg Luk 16:19-31 2011

18 e tref 3:e årg Apg 5:27-29 2017

18 efter Trefaldighet 1 årg Joh 7:14-18 2006

18 efter Trefaldighet 2 årg Mark 10:17-27 2007

19 e tref 3:e Årg Jos 2:1-15 Hebr 11:29-33 2011

19 ed trefaldighet 1:a Årg Hebr 11:1-7 2018

2 e Trefaldighet 2:a Årg Joh 1:35-46 2016

2 e Trettondagen 2:a Årg Upp 22:16-16, Jes 55:1-4, Joh 4:5-26 2016

2 e tref 3:e Årg Mark 2:13-17 2014

2 efter Trefaldighet 1:a Årg Sak 3:1-7 2018

2 efter Trettondedagen 1 årg Joh 2:1-11 2009

2 efter Trettondedagen 2 årg Joh 4:5-26 2007

2 i Advent 3: Årg Jer 33:14-16 2016

2 i advent 1 årg Rom 15:4-7 2007

2 i advent 2:a Årg Matt 13:31-34 2015

2 i advent 1:a Luk 21:25-36 2011

2 i fastan 3:e Årg Markus 14:3-9 2017

2 i fastan 1 årg 1 Mos 32:22-31 2006

2 i fastan 1:a Årg Matt 15:21-28 2012

2 i fastan 2:a Årg Luk 7:36-8:3 2016

2 i påsktiden 3:e Årg Joh 20:24-31 2017

2 i påsktiden 1:a årg Joh 21:1-14 2018

2 i påsktiden 3:e Årg Joh 20:24-31 2011

2 sönd i påsktiden 2 årg Joh 21:5-19 2010

20 efter Trefaldighet 1 årg Mark 3:31-35 2006

21 e tref 3:e Årg Matt 12:15-21 2014

21 efter Trefaldighet 2 årg Luk 19:1-10 2007

22 e Trefaldighet 3:e Årg Joh 12:35-43 2017

22 e Trefaldighet 3:e Årg 2 Petr 1:2-8 2017

22 e tref 2:a Årg Rom 5:15-21 2013

22 e trefaldighet 1:a Årg Matt 23:37-24:2 2018

23 efter Trefaldighet 3 årg Matt 6:9-15 2008

23 efter Trefaldighet 3 årg Matt 6:9-15 2005

24 e Trefaldighet 1:a Årg Matt 24:3-14 2018

25 efter Trefaldighet 3 årg Matt 24:3-14 2008

3 efter Trefaldighet 2:a Årg Ef 2:1-10 2016

3 e Tref 3:e Årg Luk 15:11-32 2011

3 e Trefaldighet 2:a årg Luk 15:8-10 2010

3 e Trett 3 årg 2 Kon 5:1-4, 9-15Joh 4:46-54 2011

3 e Trett 1:a årg Rom 1:16-17 2018

3 e Trettondagen 3:e Årg Joh 4:46-54 2017

3 e trett 1:a Årg Matt 8:5-13 2015

3 efter Trettondedagen 2 årg Joh 4:27-42 2010

3 efter trefaldighet 1:a Årg Mika 7:18-20 2018

3 i advent 3 årg Jes 40:1-8 2007

3 i advent 2:a Årg 2 Petr 1:19-21 2013

3 i fastan 1:a Årg 1 Sam 17:40-50, Ef 5:1-9, Luk 11:14-26 2015

3 i fastan 1:a årg Luk 11:14-26 2018

3 i fastan 2:a Årg Mark 5:24-34 2013

3 i påsktiden 1:a Årg Joh 10:1-10 2015

3 i påsktiden 1:a Årg Joh 10:1-10 2012

4 e tref 3:e Årg Luk 6:36-42 2014

4 e tref 1:a Årg Matt 7:1-5 2012

4 e trettondagen 3:e Årg Matt 14:22-33 2017

4 efter Trefaldighet 2 årg Sak 7:8-10, Rom 2:1-4 Joh 8:1-11 2007

4 efter Trettondedagen 2 årg Joh 5:1-9 2006

4 i Påsktiden 3:e Årg Joh 13:31-35 2014

4 i advent 3:e Årg Luk 1:39-45 2013

4 i advent 1:a Årg Vi sjunger in julen 2014

4 sönd i påsktiden 1 årg Joh 16:16-22 2006

5 i påsktiden 1:a Årg Joh 16:5-11 2015

5 i påsktiden 3:e Årg Joh 17:9-17 2011

5 söndagen i Påsktiden 2:a Årg Joh 15:10-17 2016

6 e tref 2:a Årg Matt 16:24-27 2013

6 e tref 1:a Årg Matt 5 :20-26 2012

6 e trefaldighet 3:e Årg 1 Kor 9:19-26 2014

6 e trettondagen Alla årg Johannes 5:16-23 2011

6 efter Trefaldighet 2:a årg Matt 16:24-27 2010

8 e Trefaldighet 1:a Årg Matt 7:15-21 2018

8 e tref 2:a Årg Matt 7:22-29 2016

8 efter Trefaldighet 2 årg Matt 7:22-29 2007

8 efter Trefaldighet 3 årg Matt 7:13-14 2008

9 e tref. 1:a Årg Matt 25:14-30 2015

9 e trefaldighet 3:e Årg Psaltaren 8 2017

9 e trefaldighet andakt vid musikgudstjänst 1 Kor 2:2 2017

9 efter Tredaldighet 2:a Årg Luk 12:42-48 2016

9 efter Trefaldighet 2 årg Ef 4:20-28 2004

9 efter Trefaldighet 1 årg Matt 25:14-30 2000

9 efter Trefaldighet 3 årg Luk 16:10-15 2002

Alla Helgons dag 1 årg Upp 7:9-17 2006

Alla Själars dag 3 årg Luk 20:37-38 2008

Alla Själars dag 2 årg Joh 6:37-40 2007

Annandag Jul 3:e Årg Apg 4:18-31 2016

Annandag jul 2:a Årg Apg 7:55-8:8 2015

Annandag jul gudstjänst med dop . . 2007

Annandag påsk 3:e Årg Joh 20:19-23 2017

Annandag påsk 1 årg Luk 24:13-25 2006

Annandag pingst 2:a Årg Apg 11:19-26 2016

Annandag pingst 3:e Årg Apg 2:36-42 2017

Annandag pingst 3:e Årg Apg 2:36-40 2011

Annandag pingst 2:a Årg Apg 11:19-26 2010

Apostladagen 2:a Årg Matt 16:13-20 2013

Apostladagen 1 årg Luk 5:1-11 2009

Apostladagen 1:a Årg 1 Tim 1:12-17 2018

Apostladagen 3:e Årg Jer 1:4-10 2017

Bönsöndagen 3:e Årg Matt 6:5-8 2017

Den Helige Mikaels dag 3:e Årg 1 Mos 28:10-17 2011

Den helige Johannes döparens dag 1:a Årg Luk 1:5-15 2015

Den helige Johannes döparens dag 2:a Årg Luk 1:57-66 2016

Den helige Mikaels dag 1 årg Upp 12:7-12 2006

Den helige Mikaels dag 1 årg Joh 1:47-51 2005

Den helige Mikaels dag 1:a Årg Upp 12:7-12 2018

NY  Domsöndagen 1:a Årg Matt 25:31-46 2018

Domsöndagen 2:a Årg Upp 20:11-21:5 2016

Domsönsdagen 1:a Årg Matt 25:31-46 2015

Fastlagssöndagen 3:e Årg Mark 10:32-45 2017

Fastlagssöndagen 1:a Årg 1 Kor 13 2012

Hör vad jag har drömt Sak 4 2016

Heliga Trefaldighets dag 1 årg Matt 11:25-27 2006

Heliga trefaldighets dag 2:a Årg Matt 28:16-20 2013

Heliga trefaldighets dag 3:e Årg Joh 11:18-27 2017

Heliga trefaldighets dag 1:a Årg Matt 11:25-27 2015

Juldagen 3 årg Matt 1:18-25 2010

Juldagen 3:e Årg Luk 2:1-20 2016

Juldagen 1:a Årg Luk 2:1-20 2015

Juldagen 1 årg Luk 2:1-20 2009

Juldagen 2 årg Joh 1:1-14 2006

Julmusik i Västerslättskyrkan 1 årg Luk 2:8-14 2010

Jungfru Marie bebådelsedag 2:a Årg Mika 5:2-4 2013

Jungfru Marie bebådelsedag 3:e Årg Luk 1:26-55 2017

Jungfru Marie bebådelsedag 1:a Årg Jes 7:10-14 2015

Jungfru Marie bebådelsedag 2:a Årg Luk 1:26-45 2016

Kristi Förklarings dag 3 årg Luk 9:28-36 2008

Kristi Himmelfärds dag 1 årg Mark 16:19-20 2009

Kristi Himmelsfärds dag 2:a Årg Luk 24:49-53 2010

Kristi förklarings dag 1:a Årg Matt 17:1-8 2015

Kristi himmelsfärds dag 3:e Årg Joh 17:1-8 2011

Kristi himmelsfärds dag 2:a Årg Luk 24:49-53 2016

Kyndelsmässodagen 3:e Årg Luk 2:22-40 2017

Kyndelsmässodagen 3:e Årg Matt 13:31-33 2014

Kyndelsmässodagen 2:a Årg Joh 1:14-18 2013

Kyndelsmässodagen Familjegudstjänst 1:a Årg Luk 2:22-40 2015

Långfredag Lukasserien Luk 23 26-49 2014

Långfredag Johannesserien Joh 19:17-37 2015

Långfredagen Mark. serien Mark 15:21-41 2009

Midfastosöndagen 3 årg Joh 6:48-59 2008

Midfastosöndagen 3:e Årg Familjegudstjänst Joh 6:1-16 2014

Midsommardagen 2:a Årg Matt 6:25-30 2013

Nyårsdagen 3 årg Joh 2:23-24, Apg 10:42-43 2008

Nyårsdagen 1 årg 4 Mos 6:22-27 2009

Påskdagen Matteusserien Matt 28:1-20 2016

Påskdagen Lukasserien Luk 24:1-12 2014

Påskdagen Johannesserien Joh 20:1-18 2015

Palmsöndagen Johannesserien Joh 12:1-16 2011

Palmsöndagen 3:e Årg Luk 19:28-40 2014

Palmsöndagen Matteus Matt 21:1-11 2012

Pingstdagen 3:e Årg Joh 7:37-39 2011

Pingstdagen 3:e Årg Joh 7:37-39 2014

Pingstdagen 2:a Årg Joh 14:15-21 2016

Pingstdagen 3:e Årg Joh 7:37-39 2017

Pingstdagen 1 årg Joh 14:25-29 2006

Retreat Joh 2:1-11 2015

Retreat Joh 8:1-11 2015

Sönd e nyår Ps 84:1-5 2014

Sönd efter Alla helgons dag 2 årg 1 Kor 15:35-49 2010

Sönd före pingst 3:e Årg Apg 1:12-14 2011

Söndag efter alla Helgons dag 25 års jubileum 1:a Årg Luk 12:4-7 2018

Söndag efter alla helgons dag Jubileumshögmässa 2:a Årg Joh 6:37-40 2013

Söndag efter jul 3:e Årg Jes 11:1-9 2013

Söndag före Pingst 2:a Årg Joh 16:23-33 2016

Söndag före Pingst 1:a Årg Joh 15:26-16:4 2018

Söndag före domsöndag 1:a Årg Matt 25:1-13 2018

Söndag före domsöndag 2:a Årg Luk 12:35-40 2013

Söndag före pingst 3:e Årg Apg 1:12-14 2014

Söndag före pingst 1:a Årg Joh 15:26-16:4 2015

Septuagesima 1 årg Matt 20:1-16 2006

Septuagesima 3:e Årg Fil 3:7-14 2014

Septuagesima 2:a Årg Fil 1:3-11 2016

Sexagesima 3:e Årg Joh 6:60-69 2014

Sexagesima 1 årg Luk 8:4-15 2006

Skärtorsdag Johannesserien Joh 13:1-17 2015

Skärtorsdag Lukasserien Luk 22:7-23 2014

Tacksägelsedagen 1 årg Luk 17:11-19 2009

Tacksägelsedagen 3 årg Luk 19:37-40 2008

Tacksägelseddagen 2:a Årg Upp 4:8-11 2016

Trettondag jul 1:a Årg Matt 2:1-12 2015

Trettondag jul 2:a Årg Joh 8:12 2013

Trettondedag jul 3 årg Ef 2:17-19 2008

Trettondedag jul 2 årg Joh 8:12 2010

Vem är Erik Holmlund?
Predikobibliotek
Vår trädgård