ErikHolmlund.se


 

Umeå stadsförsamling 2005-

Jag började mitt arbete i Umeå stadsförsamling den 1 februari 2005. Arbetslaget i Umeå stadsförsamling har tagit emot mig på ett fint sätt. Jag har fått ett stort stöd i det nya arbetet från församlingens kyrkoherdar Håkan Holmlund och Kenneth Nordgren.
Mina arbetsuppgifter har i första hand varit bibelundervisning i olika bibelstudiegrupper. Där har vi fått dela med varandra de skatter vi äger i Bibelns ord. Jag har även haft en hel del gudstjänster, främst i Helena Elisabeth och Västerslättskyrkan, samt på olika äldreboenden.


Vem är Erik Holmlund?

Predikobibliotek 

Vår trädgård